Intern transport & opslag

Tuinbouwkassen staan vol met teelt en zijn voorzien van diverse installaties zoals een scherminstallatie, verwarming, roltafels en lampen.
De bereikbaarheid van de teelt en de toegankelijkheid van de kas wordt hierdoor beperkt.
We produceren diverse transportvoorzieningen waarmee de bereikbaarheid wordt verbeterd.