Monorailvoorzieningen

De monorail fiets maakt het mogelijk om veilig over de verwarmingsbuis boven het gewas te rollen.
Schade aan het gewas wordt op deze manier voorkomen.
Geschikt voor verschillende verwarmingsbuizen en hoogtes