Overgewaswagens

Met de overgewaswagen kan via de verwarmingsbuizen over de teelt gerold worden.
De wagen kan worden ingezet om te wieden maar ook om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.